Souhlas se zpracováním osobních údajů

(1)
Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby společnost Pražská čokoláda s.r.o., K Sadu 754/2b, Troja, 182 00 Praha 8, IČ 27582248, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. značka C 117034 (dále jen „Správce“), zpracovávala ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) tyto Vaše osobní údaje: e-mailová adresa, jméno, telefonní číslo, informace uvedené ve Vašem životopise, ve Vašem profilu na našich webových stránkách, v přílohách k Vaší odpovědi na inzerát, Vaší poptávce o zaměstnání.

(2)
Osobní údaje popsané v bodě (1) je nutné zpracovávat za účelem procesu zprostředkování pracovního pohovoru a následného případného zaměstnání či brigády. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – (GDPR).

(3)
Tyto údaje budou zpracovány po dobu 5 let od odeslání poptávky o pracovní pohovor, pokud tento souhlas neodvoláte.

(4)
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na e-mailovou adresu: gdpr@prazskacokolada.cz.

(5)
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Poskytovatel softwaru TypeForm (Typeform S.L., se sídlem Bac de Roda, 163, 08018 Barcelona Španělsko, IČ: B-63003883). Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

(6)
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

(a) vzít souhlas kdykoliv zpět,

(b) požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

(c) požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

(d) vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

(e) požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

(f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

(7)
Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci neposkytnete, nebude moci s Vámi navázat komunikaci nezbytnou ke zprostředkování pracovního pohovoru, případně následného zaměstnání či brigády.